Spread the love

Koľko bude stáť vaše účtovníctvo sa dozviete, keď sa nám ozvete emailom na jana@jl-accounting.sk, alebo telefonicky na čísle 0904 640 048.

Orientačné ceny si môžete pozrieť v našom cenníku. Nie sme platcami DPH. Dokladom je dodávateľská alebo odberateľská faktúra, pohyb na bankovom výpise, pokladničný doklad, interný doklad, alebo nevyhnutný účtovný záznam.

10% z celkovej ceny môžete ušetriť, ak nám doklady pošlete naskenované alebo osobne do 7. dňa v mesiaci.

Chceli by sme podporiť začínajúcich podnikateľov a ušetriť im počiatočné náklady s rozbehom svojho podnikania a preto ponúkame 20% zľavu z celkovej ceny za všetky poskytnuté služby za prvý rok podnikania.

Celkovo tak môžete ušetriť až 30%.

Ceny platné od 1.1.2023

 • 0,80 € / doklad v jednoduchom účtovníctve do 100 ks
 • 0,90 € / doklad v podvojnom účtovníctve do 100 ks
 • 0,70 € / doklad v jednoduchom účtovníctve nad 100 ks
 • 0,80 € / doklad v podvojnom účtovníctve nad 100 ks
 • 2 € / vystavenie 1 faktúry
 • 11 € / zamestnanec – cena zahŕňa všetky podania výkazov a potvrdenia do 10 zamestnancov
 • 9 € / zamestnanec – cena zahŕňa všetky podania výkazov a potvrdenia nad 10 zamestnancov
 • 5 € / prihlásenie a odhlásenie zamestnanca z poisťovní
 • od 20 € / vypracovanie pracovných zmlúv, dohôd a pracovnoprávnych zmlúv
 • od 30 € / vypracovanie interných smerníc
 • od 20 € / daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typu A 
 • od 40 € / daňové priznanie k dani z príjmu fyzických osôb typu B
 • od 50 € / daňové priznanie k dani z príjmu právnických osôb
 • od 150 € / účtovná závierka pre právnické osoby
 • od 50 € / účtovná závierka pre fyzické osoby
 • 15 € / daňové priznanie k DPH
 • 15 € / kontrolný výkaz
 • 15 € / súhrnný výkaz
 • 10 € / vozidlo – daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 • prepojenie eshopu s fakturáciou a platobnou bránou / cena dohodou