Spread the love

Účtovníctvo

komplexné jednoduché a podvojné účtovníctvo, štatistické výkazy, účtovné závierky, štátne vykazovanie a rozpočty, finančné plánovanie a controlling

Mzdy

mzdová agenda a personalistika pracovné zmluvy, dohody, ročné zúčtovanie dane, interné smernice

Dane

daňové priznania k dani z príjmu fyzických a právnických osôb, z pridanej hodnoty , z motorových vozidiel, z nehnuteľností